Apelujemy o zmiany w Krajowym Planie Odbudowy.

Dodał:  Hubert Różyk

27.05.2022

Wspólny apel samorządów, organizacji pracodawców oraz organizacji pozarządowych podpisały 22 organizacje, które postulują zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Przyjęty w kwietniu 2021r. KPO powstał w zupełnie innych warunkach. Po wybuchu wojny w Ukrainie derusyfikacja polskiej gospodarki i odejście od importu surowców energetycznych z Rosji stały się priorytetami dla transformacji gospodarki. KPO powinien być narzędziem służącym realizacji tych strategicznych celów.

Poniżej przedstawiamy apel organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

Apel samorządów, środowiska pracodawców oraz organizacji pozarządowych w związku z perspektywą zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy


Agresja Rosji w Ukrainie powoduje konieczność zmian Krajowego Planu Odbudowy oraz szeregu innych dokumentów związanych zarówno z wydatkowaniem funduszy europejskich jak i programów finansowanych ze środków polskich instytucji takich jak między innymi, „Mój Prąd”, „Moje Ciepło”, etc.
Odejście od importu surowców energetycznych z Rosji, derusyfikacja polskiej gospodarki wymaga po pierwsze, zaprzestania finansowania, ze środków publicznych, wszelkich projektów wpływających na zwiększenie zapotrzebowania na paliwa kopalne.


Po drugie, redukcji zapotrzebowania na paliwa kopalne (ropa, gaz, węgiel) zarówno przez gospodarstwa domowe jak i podmioty gospodarcze.


W związku z powyższym zwracamy się z apelem o:
• podanie do publicznej wiadomości zawartości uzgodnionego z Komisją Europejską Krajowego Planu Odbudowy oraz
• przeprowadzenie konsultacji społecznych, których celem byłoby dostosowanie jego zawartości, jak i zawartości innych dokumentów i strategii rządowych do wyzwań związanych z derusyfikacją polskiej gospodarki.


Konieczność zmian w Krajowym Planie Odbudowy i urealnienia harmonogramu ich wydatkowania wynika również z faktu, iż od złożenia projektu Planu upłynął już ponad rok a wszelkie wydatki w nim przewidziane muszą zostać zrealizowane do końca 2026 r.
W związku z nadzwyczajnymi potrzebami wynikającymi z konieczności derusyfikacji polskiej gospodarki, stoimy na stanowisku, że rząd powinien wystąpić o całość dostępnych dla Polski środków i z dodatkowych środków finansować proces odchodzenia od uzależnienia od paliw kopalnych polskiej gospodarki. (Polska wystąpiła tylko o część puli pożyczkowej KPO). Koszty pożyczek w ramach KPO są znacznie tańsze niż oprocentowanie polskiego długu państwowego. Nadzwyczajna sytuacja jaką jest agresja Rosji w Ukrainie zmusza nas do natychmiastowego zaprzestania importu paliw kopalnych z Rosji a co za tym idzie wykorzystania wszelkich możliwych środków w celu ograniczenia uzależnienia polskiej gospodarki od paliw kopalnych.

Lista sygnatariuszy:

Newsletter

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

W newsletterze IZG podsumowujemy najważniejsze wydarzenia związane z polityką klimatyczną w Polsce i na świecie,
piszemy o sprawiedliwej transformacji i zielonej gospodarce. Analizy, komentarze i newsy prosto na Twój email!

Kontakt

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY I DLA MEDIÓW

envelope
biuro@izg.org.pl
Wyślij