Misja

Zielona Transformacja
Gospodarki

Zielona gospodarka. Czyste środowisko naturalne. Polska w Europie.

Instytut Zielonej Gospodarki powstał jako odpowiedź na najważniejsze wyzwanie , jakie stawia przed nami XXI wiek – zmiany klimatu i ich konsekwencje. Misją Instytutu jest działanie na rzecz klimatu i aktywny udział w kształtowaniu społecznej zmiany.  

W Instytucie Zielonej Gospodarki pracujemy na rzecz szerokiego włączenia Polski w europejski proces zielonej odbudowy. Naszym celem jest zielona transformacja polskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej i zrównoważonego wykorzystywania zasobów.

Dzisiaj pytanie o ambicję klimatyczną jest de facto pytaniem o integrację europejską.

Marcin Korolec, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki

Nadszedł czas na konkluzywną debatę na temat instrumentów, które pozwolą reformować polską gospodarkę i zazieleniać ja zgodnie z unijnymi celami do 2030 i 2050 roku, ostatecznej daty osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę.

Walka z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie wymagają zaspokojenia podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, zdrowia, zaopatrzenia w podstawowe produkty. Jednocześnie obecna sytuacja stwarza okazję do projektowania planu długofalowej odnowy gospodarczej w duchu innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Od naszych strategicznych wyborów zależeć będzie, jak szybko pokonamy kryzys, ale też pozycja konkurencyjna i geopolityczna Polski w przyszłości.

Aby osiągnąć nasze cele skupiamy się na trzech obszarach działań. Po pierwsze, stymulujemy debatę publiczną na najważniejsze tematy związane z transformacją gospodarki i ochroną klimatu. W ramach naszych aktywności łączymy ludzi i instytucje pokazując wspólne perspektywy i interesy w spolaryzowanym świecie. Dużo uwagi poświęcamy działaniom edukacyjnym pracując z liderkami i liderami debaty publicznej oraz mediami. Po drugie, służymy radą i ekspertyzą wszystkim tym, którzy podejmują wysiłki na rzecz zmian – doradzamy administracji centralnej i samorządowej, współpracujemy z firmami wdrażającymi pakiety dekarbonizacyjne. Po trzecie, skupiamy się na analizowaniu i pokazywaniu polskiego kontekstu europejskiej i światowej polityki klimatycznej. Blisko śledzimy wydarzenia europejskie, pokazujemy ich znaczenie dla krajowej debaty i jesteśmy rzecznikiem przemyślanej polskiej polityki europejskiej na arenie europejskiej. Równolegle budujemy transatlantyckie więzi dbając, aby współpraca z USA obejmowała także transformację gospodarczą i kwestie klimatyczne – widzimy w tym kolejny filar strategicznej relacji łączącej Polskę z USA.

Jesteśmy przekonani, że członkostwo w Unii Europejskiej jest najlepszym możliwym wyborem dla Polski dzisiaj i w przyszłości. Nasza misją jest więc także pogłębianie europejskiej wspólnoty wartości i interesów. Tylko zjednoczona Europa może skutecznie stawiać czoła wyzwaniom, które rzuca nam XXI wiek – zmianom klimatycznym i agresywnie polityce Rosji. W pojedynkę Polska nie jest w stanie sobie z nimi poradzić.

Europa to nasz wspólny dom od wieków, Polska powinna być w centrum decyzji o jej przyszłości, brać za nie odpowiedzialność i wspólnie z innymi narodami Unii dawać światu przykład do naśladowania – zarówno jeśli chodzi o ochronę klimatu, gospodarkę jak i demokrację.

Newsletter

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

W newsletterze IZG podsumowujemy najważniejsze wydarzenia związane z polityką klimatyczną w Polsce i na świecie,
piszemy o sprawiedliwej transformacji i zielonej gospodarce. Analizy, komentarze i newsy prosto na Twój email!

Kontakt

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY I DLA MEDIÓW

envelope
biuro@izg.org.pl
Wyślij